Nyheter

Elitstödet ger möjlighet till satsning

Det har varit en längre debatt angående RF:s utdelning av elitstödet. Vissa förbund är mer nöjda än andra, vilket i vissa fall har lett till kritik mot RF. Svenska Budo & Kampsportsförbundet tilldelades 600.000 kronor, något som ordförande Stefan Stenudd hoppas ska växa i framtiden. 
  

Det har varit en längre debatt angående RF:s utdelning av elitstödet. Vissa förbund är mer nöjda än andra, vilket i vissa fall har lett till kritik mot RF. Svenska Budo & Kampsportsförbundet tilldelades 600.000 kronor, något som ordförande Stefan Stenudd hoppas ska växa i framtiden. 
  

Svenska Budo & Kampsportsförbundet tilldelades 600.000 kronor i elitstöd. Pengar som oavkortat ska ut till de landslag som har officiella EM och VM.

Ordförande Stefan Stenudd menar att denna extra resurs på sikt kan betyda mycket för landslagen inom förbundet.
   – Med dessa extra resurser kan våra landslag satsa ordentligt på sin elit och därmed öka medaljchanserna. Idag är det så att många av våra idrotter har rena existensminimum på sin internationella tävlingsverksamhet. Jag hoppas att dessa pengar ska ändra på den saken.
Även på kort sikt finns det flera positiva aspekter på det tilldelade elitstödet.
   – Ja, jag tror att det t.ex. ger möjlighet att skicka fler elitutövare på fler internationella tävlingar. Men vi ska också från början tänka långsiktigt, så att en del av resurserna används för att odla framstående utövare till framtida elit.

Flera specialförbund har ställt sig kritiska till RF:s fördelning utav elitstödet, vilket blivit upphov till en debatt i frågan. Stefan menar dock att RF:s elitstöd till SB&K har varit ganska generöst.
   – Ja, med tanke på att vi inte har några olympiska idrotter och inte är ett så väldigt stort förbund – men med tanke på våra många internationella tävlingsframgångar och hur många landslag vi har är summan inte särskilt stor. Jag hoppas på mer i de kommande utbetalningarna.
   – Framför allt behöver vi få de ansvariga att väga in det faktum att vi har så många idrotter, som tar hem så många medaljer.

I och med elitstödet har en annan debatt blossat upp – den om elit- kontra breddverksamhet.
   – Båda behövs. Eliten stimulerar bredden, som försörjer eliten. Utan breddsatsning är det svårt att få fram ny elit, och utan elitsatsning känner inte de som vill satsa på sin idrott att det leder någonstans.

RF:s kriterier för fördelningen av elitstödet är att: 
     • det ska finnas ett internationellt mästerskap (VM)
     • verksamheten ska finnas på elitnivå utifrån redovisade tränings-/tävlingstimmar
     •  grenen/landslaget ska delta i internationell tävlingsverksamhet
     • SF gör en rimlig egen ekonomisk insats
     • grenen/landslaget ska uppnå en viss kvalitetsnivå (”tröskel”)

SF/gren ska uppnå en kvalitetströskel, där följande kriterier vägs samman:
     • Internationell konkurrens
     • Tävlingsresultat
     • Träningsinsats


Text: Jonathan Broberg