Förslag till valberedningen

Årsstämman den 20:e mars på hotell Sheraton i Stockholm närmar sig.

För förslag till styrelseledamöter och andra som väljs på stämman, mejla valberedning@budo.se


 

4 mars 2010  |  Jonathan Broberg

Årsstämman den 20:e mars på hotell Sheraton i Stockholm närmar sig.

För förslag till styrelseledamöter och andra som väljs på stämman, mejla valberedning@budo.se

 

5
13
16