Verksamhetsberättelse 2009 och andra årsmöteshandlingar

Nu är Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsmöteshandlingar på plats, de finns här.

Också förbundets verksamhetsberättelse för 2009 är klar och finns att laddas ned här!

4 mars 2010  |  Jonathan Broberg

Nu är Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsmöteshandlingar på plats, de finns här.

Också förbundets verksamhetsberättelse för 2009 är klar och finns att laddas ned här!

51
43
52