Information från valberedningen inför stämman

Valberedningen presenterar, som brukligt är, sitt förslag inför stämman även om det går att nominera ända fram till stämman. 

   – Vi gör det för att ge medlemsföreningarna möjlighet att reflektera över förslaget och även för att redovisa de nomineringar vi har tagit emot. Det kan ju hända att mejl kommer på villovägar, säger Jöran Fagerlund sammankallande i valberedningen.

18 mars 2010  |  Jonathan Broberg

Valberedningen presenterar, som brukligt är, sitt förslag inför stämman även om det går att nominera ända fram till stämman. 

   – Vi gör det för att ge medlemsföreningarna möjlighet att reflektera över förslaget och även för att redovisa de nomineringar vi har tagit emot. Det kan ju hända att mejl kommer på villovägar, säger Jöran Fagerlund sammankallande i valberedningen.

Valberedningens förslag är blandat med omval av fyra personer och nyval av tre. Dessutom finns en spridning i ålder och erfarenheter från flera av förbundets idrotter.

   – Även om underförbunden skall administrera det idrottsspecifika och alla ledamöter i FS skall ta hänsyn till hela förbundet, och inte representera sin egen verksamhet, är det viktigt med olika erfarenheter och kompetenser i en styrelse, säger Jöran Fagerlund.

   – För mig som var en av de jämställdhetsansvariga under min tid i förbundsstyrelsen är det extra glädjande att, ordförande oräknad, kunna presentera ett förslag med lika många kvinnor som män, fortsätter Jöran Fagerlund.

Valberedningens förslag utgår från förbundsstyrelsens proposition att stämman utser ordförande och sedan sex ledamöter utan bestämda poster. Styrelsen får sedan fördela ansvaret inom sig. Här är hela listan:

Ordförande
Stefan Stenudd (omval)

Ledamöter
Raili Bükk (omval)
Fredrik Gundmark (nyval)
Arnela Hadzisulejmanovic (nyval)
Maria Mossberg (omval)
Daniel Norrgård (omval)
August Wallén (nyval)  

Övriga nominerade
Fredrik Eriksson (kandiderar ej) 

   – Valberedningens möjligheter att ta fram ett balanserat och blandat förslag ökar med de nya stadgarna. Om propositionen inte får gehör på stämman får valberedningen anpassa sitt förslag, säger Jöran Fagerlund.

Till revisorer föreslår valberedningen omval av Tomas Forslund, auktoriserad revisor på Ernst & Young, och nyval av Virpi Alajarva som tidigare har varit förbundskassör. Till revisorsuppleanter föreslår valberedningen omval av Jacob Wojcik, auktoriserad revisor på Ernst & Young, och Hans Brändström.

Valberedningens förslag till mötesordförande är Erik Åsbrink och till mötessekreterare föreslås Cicci Nyström och Petra Flour.

Askevall och Setting kliver av
I valberedningen är det enbart Jöran Fagerlund som kandiderar för omval. Jonathan Askesjö och Lillemor Setting kandiderar inte för ett år till.
   – Det är inte valberedningens uppgift att hitta en ny valberedning så det arbetet överlämnar vi med varm hand till förbundsstämman. Det har varit givande att jobba med Jonathan och Lillemor och jag vill passa på att tacka dem för deras arbete, avslutar Jöran Fagerlund.

51
43
52