Idrotten fortfarande under hot


Svenska Budo & Kampsportsförbundet var som enda specialförbund under RF på plats i Riksdagen under dagens öppna debatt om föreningsbeskattning.
   – Jag är klart bekymrad, säger SB&K:s kanslichef Mona Thun Lundkvist.

23 mars 2010  |  Jonathan Broberg


Svenska Budo & Kampsportsförbundet var som enda specialförbund under RF på plats i Riksdagen under dagens öppna debatt om föreningsbeskattning.
   – Jag är klart bekymrad, säger SB&K:s kanslichef Mona Thun Lundkvist.

Många trodde nog att faran var över när RF i januari gick ut på sin hemsida och klargjorde att föreningsbeskattningen inte skulle bli någon valfråga. Men bekymren hopar sig i horisonten.

Idag var det öppen debatt i riksdagen och budokampsport.se fanns på plats för att bevaka debatten. Finansminister Anders Borg klargjorde en tydlig ståndpunkt för att komma till rätta med problemet. Den bestod i att vara enade när man senare under våren eller hösten ska bemöta EU-kommissionens förslag.

Oroliga debattörer
Alla var eniga – oavsett parti- eller blocktillhörighet. Ingen vill momsbelägga ideella föreningar. Däremot finns ett krav från EU-kommissionen som ställer till det. Det kravet kan mycket väl leda till, trots politikernas enighet, att Sverige ställs inför EU-domstolen i denna fråga.
    – Alla representanter som debatterade under dagen var oroliga för det här förslaget och Sven Bergström (c) menade att alla borde samarbeta över blockgränserna för att se till att förslaget inte går igenom, menar Svenska Budo & Kampsportsförbundets kanslichef Mona Thun Lundkvist som bekymrat följde debatten på plats i Riksdagen.

Mona, vad kan detta förslag konkret innebära för klubbar inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet?
   – I värsta fall att föreningar tvingas lägga ned sin verksamhet. Föreningarna tvingas till att bli små ”miniföretag” där det kommer att bli svårt. Särskilt för kassören som i många fall arbetar på ideell basis. Det kan bli en övermäktig uppgift för föreningarna, helt klart.

Här är några av citaten ifrån dagens Riksdagsdebatt:

”Detta berör i stort sett alla människor i det här landet. Jag har inte varit med om någon liknande storm förr.” – Lars Wegendal (s)

”Jag delar idrottens oro i denna fråga.” – Jörgen Johansson (c)

”Förslaget är inte rimligt.” – Åke Sandström (c)

”Detta blir svårt att hantera. En helhetsbedömning som är mycket oroande.” – Törbjörn Björklund (v)

”Det gäller att skapa bra villkor, det är många som slutit sig samman emot förslaget.” – Sven Bergström (c)

”Vi är annorlunda i Sverige. Låt det så förbli.” – Hans Olsson (s)

”Bosse Ringholm drev visserligen frågor, fast de gällde väl främst Enskede IK. Det är väl helt klart så att skatten för ideella föreningar bör behållas låg, inte minst för folkhälsans skull.” – Gunnar Andrén (fp)

”Det känns bra att vi står enade i denna fråga.” – Anders Borg (m)

Text och foto: Jonathan Broberg

51
43
52