SB&K stöder Rädda min idrott

Förslag har framförts om att momsbelägga ideella föreningar i Sverige. Då riskerar mängder med idrottsföreningar att inte kunna bedriva sin verksamhet. SB&K stöder RF:s kampanj Rädda min idrott.

23 mars 2010  |  Jonathan Broberg

Förslag har framförts om att momsbelägga ideella föreningar i Sverige. Då riskerar mängder med idrottsföreningar att inte kunna bedriva sin verksamhet. SB&K stöder RF:s kampanj Rädda min idrott.

51
43
52