15 april, sista ansökningsdag till Sport Campus Sweden

Vill du kombinera din elitsatsning med högre utbildning? Då är sannolikt Sport Campus Sweden något som skulle vara av intresse.

Sport Campus Sweden är ledande i Europa på att kombinera elitidrott och högre utbildning. För tillfället närmar sig just nu sista ansökningsdag inför hösten. Till den 15:e april har du på dig.

13 april 2010  |  Jonathan Broberg

Vill du kombinera din elitsatsning med högre utbildning? Då är sannolikt Sport Campus Sweden något som skulle vara av intresse.

Sport Campus Sweden är ledande i Europa på att kombinera elitidrott och högre utbildning. För tillfället närmar sig just nu sista ansökningsdag inför hösten. Till den 15:e april har du på dig.

Följande högskolor är anslutna till Sport Campus Sweden:
– Stockholms universitet
– Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
– Karolinska Institutet
– Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH)

För mer information, samt ansökan, se www.sportcampussweden.se

Text: Jonathan Broberg

5
13
16