… och så gör även Svenska Förbundet för kinesisk kampkonst

Som i samarbete med Kalmar Kung Fu anordnar en domarkurs för Sanshou/Sanda i Kalmar den 8-9 maj.

Domarkursen leds av rutinerade Michael Sjölin, där bland annat teoriutbildningen hålls på Hotel Scandic i Kalmar.

14 april 2010  |  Jonathan Broberg

Som i samarbete med Kalmar Kung Fu anordnar en domarkurs för Sanshou/Sanda i Kalmar den 8-9 maj.

Domarkursen leds av rutinerade Michael Sjölin, där bland annat teoriutbildningen hålls på Hotel Scandic i Kalmar.

Sista anmälningsdag till kursen är 4 maj och anmälan skickas till Ahad Nobakhti på info@kalmarkungfu.org.

För mer information, ladda ned en pdf här!

51
43
52