Besked om Idrottslyftet den 1:a juli

SB&K-anslutna föreningar kommer att kunna söka pengar hos Idrottslyftet även för 2010, det som kommer att kallas år 4. Men ännu har inte Svenska Budo & Kampsportsförbundet fått information om hur mycket pengar som kommer att tilldelas.

SB&K kommer med mer information samt ansökningsformulär senare under våren.

26 april 2010  |  Jonathan Broberg

SB&K-anslutna föreningar kommer att kunna söka pengar hos Idrottslyftet även för 2010, det som kommer att kallas år 4. Men ännu har inte Svenska Budo & Kampsportsförbundet fått information om hur mycket pengar som kommer att tilldelas.

SB&K kommer med mer information samt ansökningsformulär senare under våren.

1
5
4