Medicinska kommittén var på Budo-SM

Svenska Budo & Kampsportsförbundets medicinska kommitté fanns på plats under Budo-SM i Uppsala i helgen. Detta som ett led för en säkrare budo- och kampsportsutövning i Sverige.

26 maj 2010  |  Jonathan Broberg

Svenska Budo & Kampsportsförbundets medicinska kommitté fanns på plats under Budo-SM i Uppsala i helgen. Detta som ett led för en säkrare budo- och kampsportsutövning i Sverige.

Förbundets jurist Daniel Norrgård, som också är ordförande för medicinska kommittén besökte Budo-SM i helgen. Han gillade vad han såg.
   – Att vi är där tillstyrker bara förbundets vilja om att göra budon och kampsporten i Sverige så säker som möjligt. Där fyller medicinska kommittén en jätteviktig funktion, menar han.

Daniel, vad konkret gjorde ni?
   – Utan att gå in alltför djupt var huvudsyftet med kontrollen att se till att arrangören hade legitimerad läkare på plats och att den övriga medicinska säkerheten utifrån förbundets stadgar följdes.

Hur kommer det framtida arbetet för medicinska kommittén att se ut?
   – Ungefär som förut, skulle jag vilja säga. Vi kommer att fortsätta att följa tävlingar på plats för att kvalitetssäkra att våra tävlingar är medicinskt säkra för våra utövare.

Text: Jonathan Broberg

51
43
52