Samarbetet med Sport Campus Sweden går vidare


Svenska Budo & Kampsportsförbundet har ett samarbete med Sport Campus Sweden, som är ett organ som samarbetar med universitet och högskolor för att hjälpa elitidrottare att kombinera studier och idrottssatsningen.

26 juli 2010  |  Jonathan Broberg

Svenska Budo & Kampsportsförbundet har ett samarbete med Sport Campus Sweden, som är ett organ som samarbetar med universitet och högskolor för att hjälpa elitidrottare att kombinera studier och idrottssatsningen.

Att kombinera en idrottssatsning med en elitkarriär kan vara tuff, kanske alltför tuff. Få idrottare har möjlighet att helt och hållet livnära sig på sin satsning och från myndigheter börjar man nu kanske skymta en liten förbättring.

Styrelsemedlem Fredrik Gundmark, som också är ordförande i förbundets utbildningskommitté, är mycket positiv till Sport Campus Sweden.
   – Det är en fantastisk möjlighet att studera och bedriva elitidrott samtidigt. Att få möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra idrottare i samma situation är jättebra och att samtidigt få del av de resurser som Sport Campus Sweden har för idrottaren ger en unik möjlighet att utvecklas samtidigt som man skaffar sig en utbildning.

Kampsportaren Jonathan Gromark har nyligen gått från Sport Campus Sweden, som förste kampsportare. Och Fredrik Gundmark uppmanar nu fler från kampsportsfamiljen att söka sig till denna unika möjlighet.
   – Om man vill elitsatsa på sin idrott och samtidigt studera så bör man undersöka detta. De har samarbete med flera/högskolor i storstockholmsområdet.

Fredrik varför, rent konkret, ska man söka sig dit?
   – Idrottaren får erfarenhetsutbyte med andra idrottare, de får hjälp med tester, olika rådgivare, träningsläger etc. Det är en unik möjlighet, helt enkelt.

Mer information om Sport Campus Sweden.

Text: Jonathan Broberg

51
43
52