SB&K-familjen över 33 000 medlemmar


I skuggan av den ekonomiska krisen, fortsätter medlemmar att strömma in till klubbar inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Nu har förbundet, trots att karaten lämnade, över 33 000 medlemmar.

4 augusti 2010  |  Jonathan Broberg


I skuggan av den ekonomiska krisen, fortsätter medlemmar att strömma in till klubbar inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Nu har förbundet, trots att karaten lämnade, över 33 000 medlemmar.

   – Det visar att vi ändå är på rätt väg. Vi vet att vi har en spännvidd som är unik. Det är så klart oerhört glädjande att se att familjen fortsätter att växa, säger Svenska Budo & Kampsportsförbundets kanslichef Mona Thun Lundkvist.

Mona, vad kan det stigande antalet medlemmar bero på?
   – Som sagt, våra idrotter är intressanta för en bred målgrupp. Vi har allt från barn till utövande pensionärer, och sedan börjar våra idrotter mer och mer ta plats i media. Det brukar alltid gå hand i hand med ett ökat intresse. Förbundet jobbar även kontinuerligt med just medlemsrekrytering, så jag tror att det är många olika komponenter som bidrar.


 

51
43
52