Anna Wilder Hjerppe uttagen att delta i Combat Games


Sportaccord Combat Games har redan kallats för ”den största kampsportstävlingen någonsin” och ”kampsports-OS”. Kampkonsten aikido, som inte innehar tävlingsmoment, kommer trots det att finnas med under veckan i Kina. Budokampsport.se har pratat med Anna Wilder Hjerppe, som är en av fyra från aikido i Sverige som åker.
   – Det är en stor ära att få representera svensk aikido i Combat Games och känns otroligt stort, säger hon.

18 augusti 2010  |  Jonathan Broberg


Sportaccord Combat Games har redan kallats för ”den största kampsportstävlingen någonsin” och ”kampsports-OS”. Kampkonsten aikido, som inte innehar tävlingsmoment, kommer trots det att finnas med under veckan i Kina. Budokampsport.se har pratat med Anna Wilder Hjerppe, som är en av fyra från aikido i Sverige som åker.
   – Det är en stor ära att få representera svensk aikido i Combat Games och känns otroligt stort, säger hon.

Om drygt två veckor startar Sportaccord Combat Games i Peking. Ett jättearrangemang som innehåller 13 arter av budo och kampsport, där endast gräddan från de olika idrotterna har blivit uttagna.

Aikido skapades i Japan åren efter andra världskriget av Morihei Ueshiba (1883–1969) ur en mängd traditionella kampkonster – såväl obeväpnade tekniker som tekniker med svärd och stav. Dessa är djupt integrerade med varandra. Aikido innehåller inga angreppstekniker och ingen tävling. Därför blir träningen den viktigaste delen av idrotten.

På Sportaccord Combat Games kommer därav en internationell uppvisning att präglas aikidons tid under spelen. En uppvisning som fyra svenskar har blivit uttagna till. Förutom Anna Hjerppe är maken Ulf Hjerppe, Jacob Blomqvist och Patrick Livbom uttagna.
   – Ska så klart bli väldigt spännande och roligt. Det är ett mycket stort evenemang och särskilt roligt att aikido som utifrån sin filosofi inte kan innehålla tävling är del i spelen. Ett oerhört bra tillfälle att sprida kunskap om vad budo och särskilt aikido är, menar Anna Hjerppe.

Vill visa aikidons glädje
När hon fick reda på att hon hade blivit uttagen, var hon först inte medveten om vidden av tävlingen.
   – Nej, det här är ju något nytt inom vår värld, så jag måste nog erkänna att jag till en början inte kände till så mycket omkring Combat Games. Nu har jag ju lite mer information om det och förstår hur stort det är, och framför allt vilken vikt det på sikt kan ha för all budo och kamsport.

Än så länge vet Anna inte riktigt hur hela upplägget i uppvisningarna kommer att se ut. Hon har visserligen förberett sig själv och vet vad hon själv tänker visa upp.
   – Jag vill visa upp en vacker, kraftfull och harmonisk aikido där jag framhåller kontakten med min partner och visar upp all den glädje som finns inom aikidon.

En annan unik företeelse inom aikido är bredden på utövarna.
   – Att tillsammans kunna träna, gammal som ung, man som kvinna – och dessutom på de olika nivåer som man befinner sig är mycket givande. Det är nog inte i många idrotter som gör det, avslutar hon.

Text: Jonathan Broberg