Distrikt 5 Väst är bildat

I enhällighet med vad årsstämman den 20 mars beslutade hålls en stämma i Göteborg under gårdagen. På den beslutades att genomföra bildandet av ett nytt distrikt, med namn Distrikt 5 Väst.

18 augusti 2010  |  Jonathan Broberg

I enhällighet med vad årsstämman den 20 mars beslutade hålls en stämma i Göteborg under gårdagen. På den beslutades att genomföra bildandet av ett nytt distrikt, med namn Distrikt 5 Väst.

Det förra namnet på Distrikt 5 Väst var Göteborgs Budo & Kampsportsförbund, vilket således nu omvandlats till att innefatta även Hallands-, Bohusläns-Dals-, samt Västergötlands Budo & Kampsportsförbund.

De tre sistnämnda förbundsdistrikten beslutades om att träda i likvidation och avvecklas.

Till styrelsen för det nya Distrikt 5 Väst valdes Dario Lopez-Kästen (ordförande), Pia Moberg, August Wallén, Rodolfo Goes, Monica Lindberg, Tommy Magnusson och Marko Gyllenland. Detta innebär för övrigt att samtliga tidigare distrikt fick representation i den nybildade distriktsstyrelsen.

Här finner ni protokollet för stämman.
 

0
0
0