Distrikt 1 Övre Norr är bildat

Vid extra stämma i Luleå beslutades enhälligt, utefter Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsstämma den 20 mars, att ändra distriktsindelningen. Distrikt 1 Övre Norr är därför nybildat.

25 augusti 2010  |  Jonathan Broberg

Vid extra stämma i Luleå beslutades enhälligt, utefter Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsstämma den 20 mars, att ändra distriktsindelningen. Distrikt 1 Övre Norr är därför nybildat.

Det befintliga nya distriktet innefattade förr Norrbottens- samt Västerbottens Budo & Kampsportsförbund. På stämman beslutades att de två också skulle träda i likvidation samt avvecklas.

Till ordföranden för Distrikt 1 Övre Norr valdes Christer Gardelli. Stämman beslutade därutöver att bordlägga valet av val av ledamöter intill nästkommande stämma.

Svenska Budo & Kampsportsförbundets styrelsemedlem Daniel Norrgård medsände SB&K:s lyckönskningar till den nya styrelsen och distriktets samtliga medlemmar, samtidigt som avgående ledamöter i de gamla distriktsstyrelserna avtackades för sina engagemang.  

Ny stämma kommer att avhållas under hösten enligt särskild kallelse.

 

5
13
16