Distrikt 2 Nedre Norr är bildat

Vid extra stämma i Östersund beslutades enhälligt, utefter Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsstämma den 20 mars, att ändra distriktsindelningen. Distrikt 2 Nedre Norr är därför nybildat.

25 augusti 2010  |  Jonathan Broberg

Vid extra stämma i Östersund beslutades enhälligt, utefter Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsstämma den 20 mars, att ändra distriktsindelningen. Distrikt 2 Nedre Norr är därför nybildat.

Det befintliga nya distriktet innefattade förr Jämtland-Härjedalens Budo & Kampsportsförbund, samt Ångermanlands- och Medelpads Budo & Kampsportsförbund. På stämman beslutades att de två senare också skulle träda i likvidation samt avvecklas.

Till ny styrelse för Distrikt 2 Nedre Norr valdes Britt-Marie Nilsson (ordförande), Tobias Rönngren, Magnus Larsson, Håkan Nygren, Martin Hultgren och Ulrika Näktergal. Därmed kom redan den första styrelsen att ha representation från samtliga de tidigare distrikten.

Svenska Budo & Kampsportsförbundets styrelsemedlem Daniel Norrgård medsände SB&K:s lyckönskningar till den nya styrelsen och distriktets samtliga medlemmar, samtidigt som avgående ledamöter i de gamla distriktsstyrelserna avtackades för sina engagemang.  

 

5
13
16