Nyheter

Distrikt 3 Mellan är bildat

Vid extra stämma i Örebro beslutades enhälligt, utefter Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsstämma den 20 mars, att ändra distriktsindelningen. Distrikt 3 Mellan är därför nybildat.

Vid extra stämma i Örebro beslutades enhälligt, utefter Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsstämma den 20 mars, att ändra distriktsindelningen. Distrikt 3 Mellan är därför nybildat.

Det befintliga nya distriktet innefattade förr Värmlands-, Dalarnas-, Västmanlands-, Örebros-, Upplands-, Södermanlands- och Gästrikes Budo & Kampsportsförbund. På stämman beslutades att de ovan nämnda distrikten också skulle träda i likvidation samt avvecklas.

Till ordföranden för Distrikt 3 Mellan valdes Lars-Göran Andersson. Till ny styrelse valdes Dirk Handzic, Fredrik Ohlin, Fredrik Johansson samt Henrik Persson.

Svenska Budo & Kampsportsförbundets styrelsemedlem Daniel Norrgård medsände SB&K:s lyckönskningar till den nya styrelsen och distriktets samtliga medlemmar, samtidigt som avgående ledamöter i de gamla distriktsstyrelserna avtackades för sina engagemang.