Distrikt 4 Stockholm/Gotland är bildat

Vid extra stämma i Stockholm beslutades enhälligt, utefter Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsstämma den 20 mars, att ändra distriktsindelningen. Distrikt 4 Stockholm/Gotland är därför nybildat.

25 augusti 2010  |  Jonathan Broberg

Vid extra stämma i Stockholm beslutades enhälligt, utefter Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsstämma den 20 mars, att ändra distriktsindelningen. Distrikt 4 Stockholm/Gotland är därför nybildat.

Det befintliga nya distriktet innefattade förr Stockholms Budo & Kampsportsförbund. På stämman beslutades att det ovan nämnda distriktet också skulle innefatta det före detta Gotlands Budo & Kampsportsförbund, vilket således beslutades att det skulle träda i likvidation och avvecklas.

Till ny styrelse för Distrikt 4 Stockholm/Gotland valdes Håkan Ozan (ordförande), Mats Philipsson, Carmen Rosengren, Anna Christiansen och David Lundholm.

Svenska Budo & Kampsportsförbundets styrelsemedlem Daniel Norrgård medsände SB&K:s lyckönskningar till den nya styrelsen och distriktets samtliga medlemmar, samtidigt som avgående ledamöter i de gamla distriktsstyrelserna avtackades för sina engagemang.  

 

 

0
0
0