Nya regler gällande tävlingskort

Utefter ett styrelsebeslut trädde nya regler för tävlingskortet igenom den första augusti. Dels beslutades det att ansökningar numera enbart kan göras digitalt via budokampsport.se.

26 augusti 2010  |  Jonathan Broberg

Utefter ett styrelsebeslut trädde nya regler för tävlingskortet igenom den första augusti. Dels beslutades det att ansökningar numera enbart kan göras digitalt via budokampsport.se. Dels beslutades även att fastställa en avgift på 5000 kronor för kort som söks senare än klockan 15.00 dagen före tävlingshelg, under förutsättning att kansliet har möjlighet att producera kortet.

Här ansöker du om tävlingskort.