Sista chansen att söka om ungdomsstipendium

Sista ansökningsdag till ungdomsstidpendium är satt till 30 september, vilket innebär att under drygt en vecka till kan ungdomar som är anslutna till förbundet fortfarande söka det.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet instiftade i år, som ett led i 50-årsfirandet, ett ungdomsstipendium där 50 ungdomar som är medlemmar i förbundet får 1000 kronor vardera.

22 september 2010  |  Jonathan Broberg

Sista ansökningsdag till ungdomsstidpendium är satt till 30 september, vilket innebär att under drygt en vecka till kan ungdomar som är anslutna till förbundet fortfarande söka det.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet instiftade i år, som ett led i 50-årsfirandet, ett ungdomsstipendium där 50 ungdomar som är medlemmar i förbundet får 1000 kronor vardera. Detta ska ses som stöd för den vardagliga träningen. 

Här ansöker du om stipendiet.

51
43
52