Fyra nya shodan i shorinjikempo


Under helgen som var fick svensk shorinjikempo fyra nya shodan. Graderingen var klar på tre timmar och Fredrik Fall, Peter Thorvald, Andreas Laestadius och Erik Öhrn blev lyckliga innehavare av graden shodan.

Dangraderingen hölls den 11:e december i Göteborg. Examinatorer var Martin Allerby och Anders Pettersson.

15 december 2010  |  Jonathan Broberg


Under helgen som var fick svensk shorinjikempo fyra nya shodan. Graderingen var klar på tre timmar och Fredrik Fall, Peter Thorvald, Andreas Laestadius och Erik Öhrn blev lyckliga innehavare av graden shodan.

Dangraderingen hölls den 11:e december i Göteborg. Examinatorer var Martin Allerby och Anders Pettersson.

51
43
52