Sallfeldt om tilltänkta MMA-uppgiften


George Sallfeldt, sakkunnig i kampsportsdelegationen, är valberedningen inom MMA-förbundets huvudkandidat till ordförandeposten. Det offentliggjordes under helgen. Budokampsport.se har fått ett snack med Sallfeldt om den tilltänkta positionen.
   – Jag är hedrad över att vara föreslagen, säger han
.

24 januari 2011  |  Jonathan Broberg


George Sallfeldt, sakkunnig i kampsportsdelegationen, är valberedningen inom MMA-förbundets huvudkandidat till ordförandeposten. Det offentliggjordes under helgen. Budokampsport.se har fått ett snack med Sallfeldt om den tilltänkta positionen.
   – Jag är hedrad över att vara föreslagen, säger han
.

Under helgen släppte Svenska MMA-förbundet sin huvudkandidat till att efterträda August Wallén. Lite överraskande föll valberedningens val på George Sallfeldt och så här känner han själv inför det som kan bli realitet på årsmötet.

George, du är föreslagen till ordförandeposten inom MMA-förbundet, hur ser du på det?
   – Att vara ordförande för SMMAF är ett stort ansvar och kräver ett stort engagemang. Just nu känner jag mig endast hedrad över att vara föreslagen. Hur det blir med ordförandeposten får vi se på förbundsstämman där beslutet ska tas.

Vad skulle du, om du blir vald, vilja utveckla?
   – Jag tror att en ordförande för SMMAF måste arbeta med att få sporten mer intressant för gemene man.  En ökad närvaro i ”mainstream” skapar förutsättningar till intäkter vilket i sin tur ger våra svenska idrottare bättre möjligheter på lång sikt. Det gäller att skapa en kraftfull strategi för hur man ska ta marknadsandelar från andra stora publikidrotter. I USA har MMA på olika sätt lyckat ta publik ifrån ishockey, amerikansk fotboll och baseboll. De förtroendevalda i SMMAF’s styrelse bör noga studera det amerikanska fenomenet eftersom det visat sig vara framgångsrikt.
   – Vidare gäller det naturligtvis även att upprätthålla den höga säkerhetsnivån vid tävlingarna. Med det tillståndssystem som idag reglerar kampsporter i Sverige finns inget utrymme för misstag eller slarv. Skulle, till exempel, en tävlingsarrangör missa att ha läkare närvarande vid ett matchtillfälle, eller skulle det saknas planer för sjukhustransporter vid en tävling så skulle det vara allvarliga brott mot tillståndet. Det skulle kunna leda till ett omedelbart tillbakadragande av tillståndet vilket naturligtvis vore en katastrof för SMMAF och alla tävlingsaktiva idrottare. 

Hur ser du på MMA i Sverige i stort?
   – I Sverige har vi trots landets storlek lyckats få fram mycket duktiga idrottare. En handfull av dessa har till och med nått de största tävlingsorganisationerna i världen. Detta har oftast skett utan stora sponsorpengar eller möjlighet till heltidssatsning. En idrott som har ett brett intresse bland allmänheten kommer också ha förutsättningar att ge sina idrottare möjlighet att leva på sin sport. Jag tror att SMMAF har goda möjligheter att utveckla svensk MMA och få den att växa bland både utövare och publik.

MMA har länge fått brottats med stereotypbilder, hur ska man komma till bukt med dessa?
   – Stereotyper och fördomar har oftast sin grund i okunskap. Jag har vid ett flertal tillfällen upplevt att personer som initialt varit mycket skeptiska till MMA ändrat sin uppfattning när de fått tillfälle att sätta sig in i hur sporten faktiskt fungerar. Många gånger har en marknadsföring som anspelar på våld och aggression samt YouTube-klipp med KO-kavalkader varit det som tydligast fått folk att ta avstånd från MMA.
   – När man däremot för en sansad diskussion om de risker som faktiskt finns i sporten (vilka är betydligt lägre än hos många andra sporter) samt betänker den sportmanna anda som råder så blir uppfattningarna oftast annorlunda. Jag tror att sportens anseende alltid måste vara en prioriterad fråga för de förtroendevalda i SMMAF.

Innebär detta att du lämnar din post hos delegationen, och hur har du sett på arbetet där?
   – I Kampsportsdelegationen har min roll som idrottsligt sakkunnig inneburit att, inför tillståndsbesluten, på djupet sätta mig in i alla olika regelverk och säkerhetsföreskrifter som omgärdar de olika idrotternas tävlingssystem. Det har varit en mycket intressant och givande uppgift. Om jag skulle bli ordförande för SMMAF så skulle det, av förklarliga skäl, inte vara förenligt med mitt nuvarande uppdrag i Kampsportsdelegationen.

Text: Jonathan Broberg
Foto: morningstar.se 

2
8
10