EU avslog Sveriges begäran om momsfrihet

Idag tog EU-kommissionen beslut om att avslå Sveriges ansökan om att undanta moms i den ideella sektorn. Ett beslut som i praktiken betyder att moms även kommer att krävas av föreningar i Sverige.
   – Det är tragiskt att EU inte ser skillnad mellan ideell föreningsverksamhet och företagsverksamhet. Vi måste nog förbereda oss på det värsta, säger Svenska Budo & Kampsportsförbundets ordförande med anledning av beslutet.

31 mars 2011  |  Jonathan Broberg

Idag tog EU-kommissionen beslut om att avslå Sveriges ansökan om att undanta moms i den ideella sektorn. Ett beslut som i praktiken betyder att moms även kommer att krävas av föreningar i Sverige.
   – Det är tragiskt att EU inte ser skillnad mellan ideell föreningsverksamhet och företagsverksamhet. Vi måste nog förbereda oss på det värsta, säger Svenska Budo & Kampsportsförbundets ordförande med anledning av beslutet.

Momsbeskatta ideella föreningar i Sverige. Det beslutet tog EU-kommissionen under sammankomsten idag. Det innebär att kommissionen valde att avslå Sveriges begäran om undantag för momsbeskattning.

Fortfarande finns en instans kvar att överklaga till, EU-domstolen, och det lovar svenska politiker att så kommer att göras. Men Svenska Budo & Kampsportsförbundets ordförande Stefan Stenudd tror ändå på det värsta.
   – Vi måste börja förbereda oss för vad som komma skall. Vi kan inte sitta och vänta på ett beslut och därefter börja agera. Vi vet att Sverige också lagt förslag om att föreningar med omsättning under 1 miljon kronor om året inte ska omfattas – och det är i så fall merparten av våra medlemsföreningar.

Stefan, vad kan detta innebära för föreningar knutna till Svenska Budo & Kampsportsförbundet?
   – Det kommer naturligtvis krävas mycket mer administrativt arbete, och det kommer att bli en stor omställning. Det är därför som vi redan nu måste börja förbereda oss på det värsta. Förbundet kommer göra allt som står i vår makt för att hjälpa våra föreningar med övergången.

Det är ännu inte klart om eller när EU-domstolen tar sig an målet. Budokampsport.se återkommer så snart mer information nått oss.

Text: Jonathan Broberg