SVT Play direktsänder från Wushu-SM


Nu är det officiellt att SVT Play kommer att direktsända från Kung Fu-festivalen i Kungsträdgården den 15:e maj. Utöver detta väntas det även en del reportage.
   – Mig veterligen är det första gången någonsin i vårt förbunds historia som någon av våra idrotter sänds direkt i SVT, säger Svenska Budo & Kampsportsförbundets ordförande Stefan Stenudd till budokampsport.se.

12 april 2011  |  Jonathan Broberg


Nu är det officiellt att SVT Play kommer att direktsända från Kung Fu-festivalen i Kungsträdgården den 15:e maj. Utöver detta väntas det även en del reportage.
   – Mig veterligen är det första gången någonsin i vårt förbunds historia som någon av våra idrotter sänds direkt i SVT, säger Svenska Budo & Kampsportsförbundets ordförande Stefan Stenudd till budokampsport.se.


Den 15:e maj avgörs SM-finalerna i wushu under Kung Fu-festivalen i Kungsträdgården. Det kommer bevakas direkt av SVT Play.
   – Jag tror det finns ett stort allmänintresse för våra idrotter, som media inte förut riktigt känt till. Att SVT gör den här satsningen betyder enormt mycket för oss som förbund och naturligtvis för våra idrottare, säger Stenudd.

Text: Jonathan Broberg