Tre kampsporter till SM-veckan


SM-veckan i Halmstad i slutet av juni och början av juli kommer bestå av 15% kampsporter. Av arrangemangets 20 idrotter kommer tre av dessa från Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

13 april 2011  |  Jonathan Broberg


SM-veckan i Halmstad i slutet av juni och början av juli kommer bestå av 15% kampsporter. Av arrangemangets 20 idrotter kommer tre av dessa från Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

På SM-veckan i Halmstad ansluter taido och submission wrestling till veckan där rena glima varit med förut. SM-veckan hålls den 28 juni-3:e juli.

Igår hade RF bjudit in till möte angående SM-veckan, både för Halmstad men även för framtiden. Där avslöjades att RF vill ha SM-veckan som en ordinarie verksamhet efter 2011, då pilotprojektet löper ut. Sommaren 2012 blir det ingen SM-vecka, då det är sommar-OS i London. Däremot återkommer SM-veckan under sommaren 2013.

Dessutom förhandlar man med SVT om en förlängning av det avtal som gäller.

“Mycket bra initiativ”
Svenska Budo & Kampsportsförbundet ställer sig helt bakom satsningen på SM-veckan.
   – Vi tycker att SM-veckan är ett mycket bra initiativ och vi uppmanar våra idrotter att söka dit, säger Svenska Budo & Kampsportsförbundets generalsekreterare Mona Thun Lundkvist.

Mer information på www.smveckan.se. 

Text: Jonathan Broberg