SB&K idrottslyftsutvärderas


Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) deltar i en extern utvärdering av Idrottslyftet. Totalt involveras 23 Specialidrottsförbund samt Riksidrottsförbundet i utvärderingen. Utvärderingen genomförs av sex universitet/högskolor. SB&K utvärderas av Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet.

3 maj 2011  |  Jonathan Broberg


Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) deltar i en extern utvärdering av Idrottslyftet. Totalt involveras 23 Specialidrottsförbund samt Riksidrottsförbundet i utvärderingen. Utvärderingen genomförs av sex universitet/högskolor. SB&K utvärderas av Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet.

Den som gnuggar sina geniknölar för att kartlägga och utvärdera i vilket utsträckning SB&K uppfyller målen med Idrottslyftet är Kent Löfgren. SB&K träffade Kent för att få veta lite hur arbetet går, till exempel med att samla in uppgifter från ett urval av förbundets föreningar.

Kent Löfgren kommer från Ånge i Medelpad och har arbetat vid Umeå universitetet sedan 1992. Han har ett starkt intresse kring skola, utbildning, bedömningar och betygskriterier. Kent har erfarenhet från flera tidigare utvärderingar och han har varit med om ett och annat genom åren.

Han minns bland annat ett uppdrag, där han utvärderade en myndighets arbete genom att läsa och analysera ett antal handlingar.
   – Det tråkiga var att myndigheten, mitt under pågående utvärderingsuppdrag, lyckades plocka bort den databas där handlingarna var sparade. De gick inte längre att ta fram. Det kunde ha inneburit stora problem, men räddningen blev att jag hade tagit en egen säkerhetskopia på alla handlingar, förklarar Kent.

Vill ha frågor och feedback

Den aktiva idrottskarriären har Kent tillägnat längdskidåkning, men han har även en god idrottskoppling till Budo & Kampsport då Kents bägge barn har varit aktiva inom Ju-jutsu.
   – Det är en härlig idrott där den aktiva hela tiden måste förhålla sig till motståndaren, strategiskt och planerande inför nästa drag,  menar Kent.

Kent berättar att utvärderingen är inne på sitt tredje år. Utvärderingen bygger på intervjuer med ansvariga på förbundet samt kanslipersonalen, en analys av samtliga ansökningshandlingar som blev beviljade medel för Idrottslyftet år tre, samt en enkätstudie. Webbenkäterna är skickade till ansvariga för idrottslyftsprojekt år tre, både de som beviljades medel och de som fick avslag. Om någon har några funderingar kring enkäten kan ni kontakta Kent via mail kent.lofgren@pedag.umu.se eller per telefon 090-786 74 21.
   – Ofta blir det bättre kvalitet i undersökningen om respondenterna hör av sig med frågor och feedback.

“Handslaget fungerade bra, Idrottslyftet ännu bättre”
Hela utvärderingen ska redovisas i oktober 2011 och Kent anser att Idrottslyftet har fungerat på ett tillfredsställande sätt.
   – Än så länge har vi uppfattningen om att detta är väl använda skattemedel. Handslaget fungerade väl, idrottslyftet fungerar än bättre, det är åtminstone min uppfattning i dagsläget.

SB&K tog tillfället i akt och överlämnade ett exemplar av jubileumsboken som Kent tacksamt tog emot.
   – Perfekt, här i finns det säkert saker som jag kan hänvisa till i vår rapport, ler han avslutningsvis.

Mer information kring utvärderingen av Idrottslyftet år fyra och information kring Idrottslyftet år fem kommer inom kort.

Text och foto: Magnus Karlsson

51
43
52