Inför RF-stämman

Nästa helg (27-29 maj) i Uppsala hålls Riksidrottsmötet med tillhörlig stämma. Till den kommer Svenska Budo & Kampsportsförbundet väl förberedda och har ett antal tydliga ståndpunkter att framföra.
   – Vi vill få till en attitydförändring inom RF. Det är hög tid för det, säger Svenska Budo & Kampsportsförbundets ordförande Stefan Stenudd.

20 maj 2011  |  Jonathan Broberg

Nästa helg (27-29 maj) i Uppsala hålls Riksidrottsmötet med tillhörlig stämma. Till den kommer Svenska Budo & Kampsportsförbundet väl förberedda och har ett antal tydliga ståndpunkter att framföra.
   – Vi vill få till en attitydförändring inom RF. Det är hög tid för det, säger Svenska Budo & Kampsportsförbundets ordförande Stefan Stenudd.

Uppsala nästa helg är värd för Riksidrottsförbundets stämma. En stämma som håller på under hela helgen.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet finns naturligtvis representerade och kommer att föra fram sina åsikter om hur idrotten bedrivs.
   – Jag tror att RF är på väg mot en förtroendekris. Framförallt är det det stora kansliet på RF som behöver ändra sin attityd gentemot idrotterna, menar Stefan Stenudd.

Det är främst attityden på RF-kansliet som Stenudd (med många andra) stör sig på.
   – Som det är nu upplever jag att RF-kansliet kräver och faktiskt också stjäl resurser av idrotten, mer än att vara till gagn för den. RF-kansliet vet mindre om idrotterna än vad idrottsförbunden gör, men verkar inte förstå det. Det är dags för dem att vakna, helt enkelt.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet är inte ensamma om att vilja få till en attitydförändring.
   – Vi vet att flera andra SF tänker på liknande sätt. Det märks i flera sakfrågor som exempelvis elitsatsningen, men också när det gäller fördelningen av regeringens bidrag till idrotten.

Stefan, vad har varit den utlösande faktorn för SB&K:s syn på RF?
   – Det är flera faktorer som spelar in, men tvångshanteringen gällande idrottonline är svår att förbise. Det är fullständigt oacceptabelt hur RF skött den frågan. En annan varningssignal för oss är det alltmer svällande RF-kansliet som kostar ofantliga summor pengar. Pengar som hade kunnat komma ut till idrotterna istället och medel som förbunden verkligen är i behov av. Förbunden har fått en viss ökad tilldelning, men andra delar av RF-verksamheten har ökat betydligt mycket mer – fast behoven hos idrottsförbunden är störst och deras verksamhet viktigast.

Text: Jonathan Broberg