RF och SISU på väg att blunda för likabehandling

På RF-stämman i helgen tog en livlig diskussion om likabehandling fart. Trots stämmobeslut från 2009 var både RF och SISU kallsinniga till ett omfattande arbete för likabehandling. Motivet för det: den felaktiga uppfattningen att ideella föreningar inte skulle inkluderas i lagen om diskriminering.

30 maj 2011  |  Jonathan Broberg

På RF-stämman i helgen tog en livlig diskussion om likabehandling fart. Trots stämmobeslut från 2009 var både RF och SISU kallsinniga till ett omfattande arbete för likabehandling. Motivet för det: den felaktiga uppfattningen att ideella föreningar inte skulle inkluderas i lagen om diskriminering.

Det var under RF-stämmans andra dag, i lördags, som en av de mer livliga debatterna tog fart – tack vare Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Ordförande Stefan Stenudd och förbundsjurist Daniel Norrgård framförde hård kritik på stämman mot RF:s och SISU:s ovilja att ta itu med frågan om likabehandling.
   ”De (läs: RF:s styrelse och SISU:s styrelse) har fått för sig att den nya diskrimineringslagen inte gäller för ideella föreningar”, skriver Stefan Stenudd i sitt senaste blogginlägg.

Stefan skriver vidare att:
 ”Om inte vi i SB&K hade lyckats få igenom förnyade direktiv om saken på de båda stämmorna skulle både RF och SISU i realiteten ha tagit avstånd från ett samlat och aktivt arbete mot diskriminering. Det hade varit skamligt”.

Han menar att det kan finnas fördomar ända upp i idrottens topp, som speglar av sig i bristen på arbetet för likabehandling. Även en annan fråga under RF-stämman gav det intrycket: utpekandet av religion och etnicitet.

Här läser du hela inlägget.

Text: Jonathan Broberg