Ju jutsu inför regler mot alkohol vid idrottsrepresentation

Svensk ju jutsu stramar åt sin alkoholpolicy. Det gäller främst vid representation vid idrottsliga sammanhang.

“Vid federationsstyrelsens möte den 9 april 2011, beslutades att införa nya regler om representation. Styrelsen vill på detta sättet markera vikten av att det finns givna regler kring alkohol vid representation och verksamhet inom svensk jujutsu.

15 juni 2011  |  Jonathan Broberg

Svensk ju jutsu stramar åt sin alkoholpolicy. Det gäller främst vid representation vid idrottsliga sammanhang.

“Vid federationsstyrelsens möte den 9 april 2011, beslutades att införa nya regler om representation. Styrelsen vill på detta sättet markera vikten av att det finns givna regler kring alkohol vid representation och verksamhet inom svensk jujutsu. Förhoppningen är att dessa regler också skall användas och införas i samtliga medlemsföreningar”, skriver styrelsen på federationens hemsida.
 

51
43
52