Glima och SW direktsänds i SVT under SM-veckan


Det är nu klart att både glima och submission wrestling kommer att direktsändas under SM-veckan i Halmstad. SM-veckan pågår mellan den 28:e juni till 4:e juli.

18 juni 2011  |  Jonathan Broberg


Det är nu klart att både glima och submission wrestling kommer att direktsändas under SM-veckan i Halmstad. SM-veckan pågår mellan den 28:e juni till 4:e juli.

Glimas SM avgörs på torsdagen och submission wrestling under lördagen under veckan. I skrivandets stund är det inte klart huruvida taidos SM direktsänds, däremot kommer taido att synas väl i kanalen ändå, meddelar SVT.

Text: Jonathan Broberg