Nyheter

Svensk aikido fyller 50 år

En av Sveriges äldsta budoarter, aikido, fyller 50 år under 2011. Det kommer rikligt att firas under september med bland annat ett jubileumsläger i Stockholm.

En av Sveriges äldsta budoarter, aikido, fyller 50 år under 2011. Det kommer rikligt att firas under september med bland annat ett jubileumsläger i Stockholm.

Den japanska kampkonsten aikido tillhör det fåtal idrotter som är helt tävlingsfria. I stället betonas samarbete och viljan att lära av varandra.

Avsaknaden av tävling innebär fler stora fördelar. En påtaglig fördel är att skaderiskerna minskar, en annan är att själva träningsögonblicket blir det viktigaste. Aikido tränas inte för att ta medaljer i en framtida tävling.

Under 2011 firar svensk aikido 50 år som idrott. Mycket har hänt under åren och det ska firas med en jubileumshelg 9-11 september. Firandet går av stapeln i Eriksdahlshallen i Stockholm där både uppvisningar, träningspass och 50-års fest står på agendan.

Firandet har en egen hemsida där det finns mer information. www.aikido50.se.

Text: Jonathan Broberg