Nu kan du söka Idrottslyftet

Då är ansökningsmodulen för Idrottslyftet klar. Och nu är det fritt fram att söka pengar. SB&K har tilldelats drygt en miljon kronor som ska fördelas ut. Sista ansökningsdag är 1:a augusti.

Det finns fyra olika bidrag att söka: Utbildning – Utrustning – Uppsökande – Utveckling. De har olika minimi- och maximibelopp.

28 juni 2011  |  Jonathan Broberg

Då är ansökningsmodulen för Idrottslyftet klar. Och nu är det fritt fram att söka pengar. SB&K har tilldelats drygt en miljon kronor som ska fördelas ut. Sista ansökningsdag är 1:a augusti.

Det finns fyra olika bidrag att söka: Utbildning – Utrustning – Uppsökande – Utveckling. De har olika minimi- och maximibelopp. Klubben kan söka ett eller flera av bidragen, men bara i en enda ansökan, som görs här:

http://www.budokampsport.se/node/add/lyftansokan
 

51
43
52