Besök från Kina öppnar många dörrar


Under tre dagars tid har Svenska förbundet för kinesisk kampkonst och Svenska Budo & Kampsportsförbundet besök från Kina. Besöket är tänkt att accentuera det redan befintliga samarbetet med Kinesiska Wushuförbundet samt det Internationella Wushuförbundet.
   – Vi har fått intressanta konkreta förslag att jobba emot, säger förbundsjurist Daniel Norrgård.

29 juni 2011  |  Jonathan Broberg


Under tre dagars tid har Svenska förbundet för kinesisk kampkonst och Svenska Budo & Kampsportsförbundet besök från Kina. Besöket är tänkt att accentuera det redan befintliga samarbetet med Kinesiska Wushuförbundet samt det Internationella Wushuförbundet.
   – Vi har fått intressanta konkreta förslag att jobba emot, säger förbundsjurist Daniel Norrgård.

Under denna vecka är Gao Xiaojun, President för Chinese Wushu Federation och Zeng Fang ”Deputy Chief” för International Wushu Federation i Stockholm för att bekanta sig med svensk wushu och kampsport överlag.

Under tisdagen träffade de kinesiska representanterna ordförande för Svenska förbundet för kinesisk kampkonst Mattias Lindh, SB&K:s förbundsjurist Daniel Norrgård samt Li Min Hua i ett möte.

Mötet, som i första hand handlade om att bekanta sig med varandra, varade i ett par timmar på kansliet på Ölandsgatan. Efteråt var det nöjda parter.
   – Jag upplever att de kinesiska aktörerna är mycket mer inkluderande i sitt sätt att se på wushu utanför Kinas gränser nu än vad man har varit förr. Vilket denna resa till Sverige är ett klart bevis på, säger Mattias Lindh.

Satsar mot OS
Under mötet framkom ett par förslag. Ett om att President Xiaojun kunde utreda om att skicka en kinesisk uppvisningsgrupp av yppersta klass till Sverige vid nästa stora wushuevent här, samt ett förslag om ett utökande av samarbetet för att hjälpa svenska elitsatsande wushuutövare.
   – Detta möte, och samarbetet efter det här, kommer generera oss en fortsatt internationell närvaro till en av kampsportsvärldens största stilar. Och vad vi vet är att det Internationella Wushuförbundet (International Wushu Federation) samt Kinesiska Wushuförbundet (Chinese Wushu Federation) har startat samarbeten med flera andra kampsportsstilar, bland annat fick vi veta att de har samarbete med UFC, säger Daniel Norrgård.

Ett annat syfte med kinesernas besök i Sverige är att ta tempen på var svensk wushu står i frågan om en OS-ansökan för wushun.
   – Sist det var prat om en OS-satsning strandade en del på att Kina nästan på egen hand, utan en internationell samverkan, försökte sig på satsningen. Det blev inte riktigt bra. Nu finns det en annan vilja att ena wushuvärlden kring en OS-satsning – och den ställer vi oss självfallet positiva till, menar Mattias Lindh.

Idag fortsätter Gao Xiaojun och Zeng Fang sitt Sverigebesök med att bland annat besöka Södermalms Shaolin. Helt klart är att dessa dagars besök ger mersmak för svensk wushu. Vad det på sikt sedan genererar rent konkret – ja, det får framtiden utvisa.

Text och foto: Jonathan Broberg