Nyheter

SB&K storsatsar på öppen mångfald – först med en bok

Svenska Budo & Kampsportförbundet har de senaste åren lovordats av idrottsrörelsen för sitt arbete för antidoping och sitt mediala arbete – nu blir SB&K först med ett omfattande arbete för öppen mångfald.
    - Det är ofta komplicerade frågor, men det finns ett enkelt recept som fungerar på det allra mesta: dialog, säger Svenska Budo & Kampsportsförbundets ordförande Stefan Stenudd till budokampsport.se
.

Svenska Budo & Kampsportförbundet har de senaste åren lovordats av idrottsrörelsen för sitt arbete för antidoping och sitt mediala arbete – nu blir SB&K först med ett omfattande arbete för öppen mångfald.
    – Det är ofta komplicerade frågor, men det finns ett enkelt recept som fungerar på det allra mesta: dialog, säger Svenska Budo & Kampsportsförbundets ordförande Stefan Stenudd till budokampsport.se
.

Första steget i SB&K:s satsning på öppen mångfald är den tryckta boken med samma namn: “Öppen mångfald – Rekommendationer för ömsesidig respekt i träningen”. Där presenteras förbundets policy utförligt, tillsammans med andra viktiga dokument i mångfalds- och diskrimineringsfrågorna.

SB&K:s mångfaldspolicy har arbetats fram under ett drygt års tid och skickats på remiss till många instanser såväl inom som utanför idrottsrörelsen. Remissvaren har vägts in i den slutliga versionen.

“Enda idrottsförbundet”
Boken blir tillgänglig för alla förbundets funktionärer, klubbar och medlemmar. Den kommer också att distribueras till Riksidrottsförbundet och Sisu Idrottsutbildarna, varifrån lovord för SB&K:s satsning redan kommit.
    – Vad jag vet är vi det enda svenska idrottsförbundet som har gjort ett så omfattande arbete med en policy för mångfald. Det fick vi i alla fall höra från flera av remissinstanserna, som prisade oss för vår insats.

Boken Öppen Mångfald kommer inom kort att kunna gå att beställa från SB&K Webshop.

Text: Jonathan Broberg