Nyheter

MMA:n säkrar upp ännu mer

MMA i Sverige kan vara en av världens mest reglerade idrotter, i och med kampsportslagen. MMA-förbundet har trots det arbetat oerhört målinriktat med att ytterligare göra idrotten säker för utövarna – och nu kommer nästa åtgärd, matchbegränsningar för domare.
   - Vissa yrken har en extremt låg feltolerans. Man skulle knappast vilja lämna över ansvar till en trött och sliten pilot eller kirurg, säger MMA-förbundets ordförande George Sallfeldt i ett pressmeddelande.

MMA i Sverige kan vara en av världens mest reglerade idrotter, i och med kampsportslagen. MMA-förbundet har trots det arbetat oerhört målinriktat med att ytterligare göra idrotten säker för utövarna – och nu kommer nästa åtgärd, matchbegränsningar för domare.
   – Vissa yrken har en extremt låg feltolerans. Man skulle knappast vilja lämna över ansvar till en trött och sliten pilot eller kirurg, säger MMA-förbundets ordförande George Sallfeldt i ett pressmeddelande.

Svenska MMA Förbundets domarkommitté har beslutat om att begränsa antalet matcher som en matchdomare får döma under en dag. Eftersom matchdomaren fungerar som en av de viktigaste säkerhetsfunktionerna anser domarkommittén att en begränsning i det maximala antalet matcher under en dag är viktig för att garantera att höga säkerhetsnivåer upprätthålls. 

Så här lyder beslutstexten:
”En matchdomare får maximalt döma 8 matcher under en dag varav maximalt 4 matcher i rad. Förbundets supervisor som närvarar vid tävling kan ge klartecken för ytterligare 1 match om särskilt behov finns. Vid godkännande från supervisor godtas alltså maximalt 9 matcher under en dag varav högst 5 matcher i rad. Detta gäller endast matcher innehållande 3 ronder, dvs. regelverken Svensk Professionell MMA samt Internationell Professionell MMA.”

Och så här säger MMA-förbundets ordförande George Sallfeldt om den nya bestämmelserna.
   – Vissa yrken har en extremt låg feltolerans. Man skulle knappast vilja lämna över ansvar till en trött och sliten pilot eller kirurg. På motsvarande sätt är en trött och okoncentrerad matchdomare i MMA är en riskfaktor för idrottarna. Förbundets domarkommitté har diskuterat den här frågan under en tid och beslutat om att ska finnas en begränsning när det gäller antalet dömda matcher under en dag.

Foto: Magnus Hartman