Fler utövare, fler tävlingar – men färre skador

Ny statistik från Svenska Budo & Kampsportsförbundets försäkringsbolag Folksam visar på en minskad skadestatistik för förbundets idrotter under 2011, trots att fler tävlingar har anordnats och fler medlemmar har tillkommit.
   – Just för att det är kampsport vi håller på med finns redan på ett tidigt stadium ett utbrett säkerhetstänk. Klart att det har med den låga skadefrekvensen att göra, säger Svenska Budo & Kampsportsförbundets informatör Jonathan Broberg.

12 april 2012  |  Jonathan Broberg

Ny statistik från Svenska Budo & Kampsportsförbundets försäkringsbolag Folksam visar på en minskad skadestatistik för förbundets idrotter under 2011, trots att fler tävlingar har anordnats och fler medlemmar har tillkommit.
   – Just för att det är kampsport vi håller på med finns redan på ett tidigt stadium ett utbrett säkerhetstänk. Klart att det har med den låga skadefrekvensen att göra, säger Svenska Budo & Kampsportsförbundets informatör Jonathan Broberg.

Efter att ha fått 2011 års skadestatistik kan konstateras att budo och kampsport i Sverige fortsätter att ha låg skadefrekvens.

Den nya skadestatiken från Folksam visar – trots fler tävlingar än någonsin, trots ett stort antal ökande medlemmar, trots flera nystartade föreningar – att antalet inrapporterade skador minskar. Det var färre skador inom svensk budo och kampsport 2011 jämfört med 2010.
   – Vi jobbar hela tiden oerhört hårt med att se över säkerheten för våra idrottare, både före, under och efter tävlingar, säger Broberg

2010 rapporterades 259 skador till Folksam, 2011 var den siffran en minskning med drygt 4 % till 247 anmälningar. Under det första kvartalet för 2012 har 67 skador rapporterats.

Alla typer av skador, samt statistik från tidigare år finns i länken här!

Svenska Budo & Kampsportsförbundet består idag av 36800 medlemmar fördelade på 22 idrotter.