Böter för illegal MMA-gala

I förra veckan kom domen från Falu Tingsrätt gällande den illegala kampsportsgalan i en trädgård i Avesta. Det blev en fällande dom och dagsböter som påföljd. Tingsrätten menar vidare att brottet inte ses som ringa.

3 juli 2012  |  Jonathan Broberg

I förra veckan kom domen från Falu Tingsrätt gällande den illegala kampsportsgalan i en trädgård i Avesta. Det blev en fällande dom och dagsböter som påföljd. Tingsrätten menar vidare att brottet inte ses som ringa.

Så här skriver Falu Tingsrätt i domen:
“Sammanfattningsvis innebär de nu gjorda ställningstagandena att åtalet är styrkt på
så sätt att X ska dömas för att av oaktsamhet ha gjort sig skyldig till
brott mot lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher.”


Svenska MMA Förbundets ordförande George Sallfeldt ser positivt till domen.
   – Vi som förbund kommer alltid att värna om vår idrott oavsett om det gäller arrangemang, utbildningar eller som nu polisanmälning. Illegal MMA-verksamhet kommer vi alltid att polisanmäla och vi hoppas att det även gäller andra kampsportsförbund.
   – Det är bra att lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher har blivit prövad. Nu vet vi vart lagen tar vägen, så att säga och vad påföljder kan bli. Vi har egentligen inga synpunkter på själva domen, men vi kan däremot konstatera att Tingsrätten inte bedömde handlingen som ett ringa brott, vilket var vår reaktion också.

Text: Jonathan Broberg