Regeringen drar ner på elitstödet?

Inom snar framtid kommer RF att gå ut i Svenska Dagbladets nätupplaga och rikta kritik mot regeringen. Det gäller den förmodade minskade pengakistan till elitstödet som ligger till grund för kritiken.RF har äskat pengar i storlek 70 miljoner kronor för kommande 2013, något som regeringen indikerat inte kommer att ske. Troligen blir det en minskning när budgetpropositionen läggs fram den 20:e september.
   – Vilka konsekvenser det i så fall får för våra medlemmar återkommer vi till så snart vi vet mer, säger Svenska Budo & Kampsportsförbundets Generalsekreterare Mona Lundkvist till budokampsport.se.

23 augusti 2012  |  Jonathan Broberg

Inom snar framtid kommer RF att gå ut i Svenska Dagbladets nätupplaga och rikta kritik mot regeringen. Det gäller den förmodade minskade pengakistan till elitstödet som ligger till grund för kritiken.


RF har äskat pengar i storlek 70 miljoner kronor för kommande 2013, något som regeringen indikerat inte kommer att ske. Troligen blir det en minskning när budgetpropositionen läggs fram den 20:e september.
   – Vilka konsekvenser det i så fall får för våra medlemmar återkommer vi till så snart vi vet mer, säger Svenska Budo & Kampsportsförbundets Generalsekreterare Mona Lundkvist till budokampsport.se.

0
0
0