Namnbyte inom wushun

Förr hette det ”Svenska Förbundet för kinesisk kampkonst”. Det gör det inte längre då ett namnbyte på förbundet tillkom under ett extra insatt årsmöte. Numera är namnet ”Svenska Kung fu- och Wushuförbundet.
   – Beskriver verksamheten bättre, säger ordförande Peder Finnsiö om namnbytet till budokampsport.se.

4 september 2012  |  Jonathan Broberg

Förr hette det ”Svenska Förbundet för kinesisk kampkonst”. Det gör det inte längre då ett namnbyte på förbundet tillkom under ett extra insatt årsmöte. Numera är namnet ”Svenska Kung fu- och Wushuförbundet.
   – Beskriver verksamheten bättre, säger ordförande Peder Finnsiö om namnbytet till budokampsport.se.

Så här säger ordförande Peder Finnsiö till budokampsport.se om namnändringen:
   – Vårt förbund har en längre tid haft problem med namnet “Svenska förbundet för kinesisk kampkonst”. Det är i och för sig korrekt beskrivande för vår idrott, såväl traditionellt som modernt samtida. Problemet är att det är för otydligt. Knappt många av utövarna har riktigt förstått vad det står för, än mindre allmänheten.
   – De två begrepp som används i praktiken om vår sport idag är kung fu och wushu. Därför har vi nu bytt till ett namn som bättre beskriver verksamheten, även för internationella betraktare. På det viset blir det tydligare och mer direkt vad vårt förbund står för.

Text: Jonathan Broberg