17 kosttillskott klassas som läkemedel – får saluförbud


Idag kom informationen om att Läkemedelsverket har analyserat olika kosttillskott och 17 av de analyserade varorna klassades som läkemedel, vilket även innebär saluförbud i butik.
   – Förhoppningsvis påverkar resultatet kosttillskottsbranschen i rätt riktning. Men det är bara ett första steg, säger Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber till rf.se.

26 oktober 2012  |  Jonathan Broberg


Idag kom informationen om att Läkemedelsverket har analyserat olika kosttillskott och 17 av de analyserade varorna klassades som läkemedel, vilket även innebär saluförbud i butik.
   – Förhoppningsvis påverkar resultatet kosttillskottsbranschen i rätt riktning. Men det är bara ett första steg, säger Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber till rf.se.

I förra veckan kunde budokampsport.se avslöja via Livsmedelsverket att ännu fler kosttillskott är på väg att bli stämplade som hälsofara.

Idag kom information från ytterligare en myndighet med granskande ögon, Läkemedelsverket, på kosttillskottsbranshen att 17 granskade varor numera blir klassade som läkemedel – och beläggs med saluförbud.
   – Ett problem för idrotten är att många kosttillskott innehåller dopingklassade substanser och att användare riskerar att testa positivt i en dopingkontroll. Men ett ännu större problem för samhället är att en del av tillskotten kan vara direkt hälsofarliga utan att någon vet om det. Därför behöver både idrotten och samhället skyddas av en betydligt bättre kontroll, säger Karin Mattsson Weijber.

Vet konsumenten vad den köper?
De läkemedelsklassade ämnen som har hittats är främst kända medicinalväxter som ginkgo biloba, sågpalmetto och valeriana. Det var också vanligt att produkter innehöll N-acetylcystein eller glukosamin i höga doser, vilket finns i slemlösande läkemedel respektive läkemedel mot ledbesvär. 
   – Det är viktigt att konsumenten vet vad den köper,. Köper man ett kosttillskott förväntar man sig inte medicinska effekter och upplever man biverkningar kan dessa då vara svåra att spåra. För att konsumenten ska vara säker är det därför viktigt att företagen har bra rutiner när de tar in nya produkter, säger Tomas Nilsson utredare på Läkemedelsverket till den officiella hemsidan lakemedelsverket.se.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet delar Riksidrottsförbundets syn på kosttillskott – det vill säga att idrottare bör avstå från kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. Det är väl värt att nämna att det ännu så länge inte finns något vetenskapligt stöd för att elitidrottare med normal kost har extra behov av kosttillskott.

Text: Jonathan Broberg