Underförbundens information om sina årsmöten

Den 23:e mars hålls Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsstämma. Den hålls på World Trade Center i Stockholm. Samtidigt, fast på förmiddagen (som brukligt) ligger de allra flesta stämmor även för Underförbunden. All information finns under fliken “Årsmöteshandlingar” under “För klubbledare”. Eller klicka här.

6 mars 2013  |  Jonathan Broberg

Den 23:e mars hålls Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsstämma. Den hålls på World Trade Center i Stockholm. Samtidigt, fast på förmiddagen (som brukligt) ligger de allra flesta stämmor även för Underförbunden. All information finns under fliken “Årsmöteshandlingar” under “För klubbledare”. Eller klicka här.

0
0
0