Ett möte utanför ringen

Det är en något kylig men solig vårmorgon, fåglarna kvittrar optimistiskt och jag är på väg för att möta den f.d. rikspolischefen och det senaste tillskottet i kampsportsdelegationen, Björn Eriksson.

25 april 2013  |  Tony Svensson

Det är en något kylig men solig vårmorgon, fåglarna kvittrar optimistiskt och jag är på väg för att möta den f.d. rikspolischefen och det senaste tillskottet i kampsportsdelegationen, Björn Eriksson.

Det är en humoristiskt och lättsam man jag möter på centralstationen, en man som jag sedermera förstår har ett stort engagemang i idrott och i den glädje idrotten sprider.

Som nytillträdd i kampsportdelegationen, vad ser du som delegationens huvuduppgift?

– “Kampsportdelegationens syfte är att förhindra allvarliga skador. Vi prövar de förfrågningar om tillstånd som går utanför de genrella bestämmelserna, ett exempel är Frida Wallbergs kommande match på tio ronder”.

Björn tycker att det fungerar som ett bra argument mot de som framhåller att kampsporten är en ursäkt för att få utöva våld lagligt.

– “Genom delegationen och de beslut som fattas där tar vi ett ansvar för att idrotten sker under kontrollerade former och att de utövare som deltar har tillräcklig erfarenhet. På det viset möter vi även allmänhetens oro och tar den på allvar.”.

Hur ser du på kampsportens framväxt de senaste åren?

– “Det har skett en politisk resa”, säger Björn och syftar på kampsportsträdet med ständigt växande grenar och kampsportens entré i svenskarnas tv-soffor.

Det förslag om förbud av kampsport som Bosse Ringholm framförde för några år sen vänder sig Björn emot. Istället framhäver han fördelen med att ha en och samma länsstyrelse som utfärdar alla tillstånd.

– “Jag tror att risken är stor att man genom förbud driver idrotten under jorden där vi varken kan kontrollera eller påverka. Jag tror att vi har hittat en bättre lösning när vi låter en länsstyrelse ha ansvar för alla prövningarna. Det medför att bedömningarna blir likvärdiga över hela landet och att erfarenheten och kunskapen hos beslutsfattarna ständigt ökar”.

Med det växande intresset för kampsport ser vi även att gruppen av aktiva förändrats och utökats, hur ser du på den utvecklingen?

– “Riksidrottsförbundets syfte är att främja ett idrottsengagemang som utmynnar i ett livslångt intresse för motion och hälsa, där fyller kampsporten en viktig funktion som många idag inte tänker på. Kampsporten spelar även en viktig roll i att erbjuda unga människor en chans att skapa sig ett socialt nätverk, inte minst i ytterförorterna”.

Då Björn också företräder Riksidrottsförbundet är det här en fråga han gärna vill lyfta fram när vi pratar om hur attityden till kampsport kan förändras.

Du har länge arbetet med idrottsliga frågor från ett myndighetsperspektiv, vad har du för relation till idrott privat?

– “Jag har spelat fotboll i AIK som liten grabb och även suttit med i AIK:s styrelse. Jag har dock ingen egen erfarenhet av kampsport men ett av mina starkaste idrottsminnen är när Ingemar Johansson besegrade Floyd Patterson på teknisk knockout -59 “.

Sen Björns inträde i kampsportdelegationen i april har han hunnit med två sammanträden och var på plats när UFC besökte Stockholm för andra gången. Han ser positivt på MMA:s utveckling i Sverige men framhåller att en idrottsgren som innefattar slag mot huvudet alltid måste regleras enligt det svenska regelverket för att garantera säkerheten för de aktiva.

Jag tackar Björn för vårt möte och beger mig tillbaka till förbundet övertygad om att kampsporten går en ljus framtid till mötes.