FILA släpper även greppet om MMA

Först kastar FILA ut submission wrestling, nu släpper man också sitt grepp om MMA. Något som välkomnas av Internationella MMA-förbundets svenske ordförande August Wallén.
   – Detta ser jag som något väldigt positivt, säger han till budokampsport.se.

 

21 maj 2013  |  Jonathan Broberg

Först kastar FILA ut submission wrestling, nu släpper man också sitt grepp om MMA. Något som välkomnas av Internationella MMA-förbundets svenske ordförande August Wallén.
   – Detta ser jag som något väldigt positivt, säger han till budokampsport.se.

 

FILA släpper alltså sitt grepp om MMA. Detta efter att man dragit tillbaka sin vilja att administrera MMA hos sig.

Det Internationella MMA Förbundet (IMMAF) har påtalat är att få MMA att bli en egen idrott direkt i Sportaccord. FILA har velat se MMA som en gren hos sig under brottning.
  – Nu är just det hotet borta. Fila är ju redan medlem av sportaccord och oron har varit stor att de därför skall få grepp om MMA bakvägen så att säga.

August, hur stor kontroll har egentligen FILA haft?
   – Inte speciellt stor, om ens någon, om vi pratar om själva sporten och utövarna. Få inom MMA-världen har sett Fila som ett alternativ. Men som sagt pga Filas medlemskap i Sportaccord har ju varit en strukturell styrka för dem.

Nu finns det kanske de som tycker att detta är ett steg bakåt att MMA försvinner från FILA och från SportAccord?
  – Sportaccord valde aldrig in MMA i Filas regi och erkände heller aldrig Filas rätt till idrotten. När Fila försökte kontrollera MMA så var det snarare en bromskloss som nu är borta. Förhoppningsvis kan vi öka takten med att ena och samla världens MMA-utövare.

Text: Jonathan Broberg

0
0
0