Två SB&K-motioner till RF-stämman


Svenska Budo & Kampsportsförbundet har skickat in två motioner som ska behandlas under Riksidrottsmötet och RF-stämman under helgen. Den ena motionen handlar om en budget över RF och den andra handlar om Kyokushinfrågan.

23 maj 2013  |  Jonathan Broberg


Svenska Budo & Kampsportsförbundet har skickat in två motioner som ska behandlas under Riksidrottsmötet och RF-stämman under helgen. Den ena motionen handlar om en budget över RF och den andra handlar om Kyokushinfrågan.

Den första motionen som SB&K ansvarar för handlar om ekonomi. 2011 presenterade RF en ekonomisk plan i samma punkt som verksamhetsinriktningen. Men någon budget fanns inte att tillgå. Det finner SB&K oacceptabelt och därav har en motion till årsstämman skickats in.

Här finner ni motionen i sin helhet.

Den andra motionen handlar om en idrotts tillhörighet, det vill säga kyokushin. Problematiken sträcker sig från och med 2009 när Svenska Karateförbundet lämnade och blev ett eget SF. Men kyokushin, som är en egen idrott inom SB&K blev som bekant kvar inom SB&K. Men läget är infekterat och nu har SB&K skickat in en motion till RF där man vill att stämman ska rösta om följande:

– att RF-stämman i första hand yttrar sig om att kyokushin utgör en idrottslig särart som bedrivs inom SB&K, och därmed i enlighet med 10 kap 2 § p 4 inte får eller kan bedrivas av SKF – samt att SB&K därmed ska ha rätt till RFs sanktion för mästerskapstävling enligt RF stadgar 12 kap,

Alternativt,

– att RF-stämman i andra hand fastställer om ändrad status frö SKF, på så sätt att;
SKF ska uteslutas som eget SF ur RF, med stöd av RF stadga 10 kap § 3, på grund av brott mot RF stadga 10 kap 2 § punkt 3-4-


Här finner ni denna motion i sin helhet.

Båda dessa motioner kommer att behandlas under helgens Riksidrottsmöte, som sänds live på SVT Play med start 13.30 imorgon, fredag.

Text: Jonathan Broberg
0
0
0