Avslag på SB&K-motion om kyokushin

Svenska Budo & Kampsprotsförbundet hade skickat en motion till RF-stämman angående idrottstillhörighet för idrotten kyokushin.

Den avslogs med stor majoritet av stämman. Inte heller följde stämman med på motionen om 51-procentsregeln, utan även där blev det ett avslag.

27 maj 2013  |  Jonathan Broberg

Svenska Budo & Kampsprotsförbundet hade skickat en motion till RF-stämman angående idrottstillhörighet för idrotten kyokushin.

Den avslogs med stor majoritet av stämman. Inte heller följde stämman med på motionen om 51-procentsregeln, utan även där blev det ett avslag.

0
0
0