Ny skadestatistik från Folksam: ”Kampsport är inte farligare än annat idrottande”


Svenska Budo & Kampsportsförbundets försäkringsbolag Folksam har lämnat ny skadestatistik för förbundet gällande från årsskiftet till 2013-05-31. Den vittnar om 191 inrapporterade skador allt som allt, varav två hjärnskador där även hjärnskakning är inräknat.
   – Idealet är att inte ha några skador alls, men det är fjärran från verkligheten. Den här skadestatistiken visar att kampsport inte är farligare än annan idrott, säger Svenska Budo & Kampsportsförbundets ordförande Stefan Stenudd.

20 juni 2013  |  Jonathan Broberg


Svenska Budo & Kampsportsförbundets försäkringsbolag Folksam har lämnat ny skadestatistik för förbundet gällande från årsskiftet till 2013-05-31. Den vittnar om 191 inrapporterade skador allt som allt, varav två hjärnskador där även hjärnskakning är inräknat.
   – Idealet är att inte ha några skador alls, men det är fjärran från verkligheten. Den här skadestatistiken visar att kampsport inte är farligare än annan idrott, säger Svenska Budo & Kampsportsförbundets ordförande Stefan Stenudd.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet fortsätter att ha låg skadestatistik. När Folksam igår släppte delårsrapport om skadefrekvensen visar den inga drastiska förändringar – skadefrekvensen fortsätter att vara i nivå med de fem senaste åren.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet har i dag 38.000 medlemmar fördelade på 22 idrotter och 15 underförbund. Medlemsantalet ökar ständigt. Så även antalet tävlingar i Sverige. Trots det förhåller sig Folksams skadestatistik inom liknande nivå som föregående år.
   – Vi fortsätter att hålla noga koll på statistiken för att kunna agera om vi skulle se att den plötsligt skulle öka markant. Men det har den inte gjort och inget tyder egentligen på att den kommer att öka stort heller.

Om man bryter ner statistiken visar den att två av skadorna är att betrakta som hjärnskador, där även hjärnskakning ingår.
   – Idealet är självfallet att inte ha några skador alls, men det är fjärran från verkligheten. Vi kan konstatera att skadestatistiken visar att kampsport inte är farligare än annan idrott, avslutar Stenudd.

Här finns statistiken

Text: Jonathan Broberg
 

0
0
0