Kurt Durewall har lämnat oss


Det är med stor sorg jag låter meddela att den moderna jiujitsuns fader, Durewallsystemets skapare  och Svenska Jiujitsuförbundets grundare, Kurt Durewall har avlidit. Kurt Durewall avled måndagen den 28 oktober kl. 21:00 efter ett hastigt insjuknande. Saknaden är mycket stor och tankarna går till Marja Durewall-Nilson, Kurts barn och närmast anhöriga.

30 oktober 2013  |  Jonathan Broberg


Det är med stor sorg jag låter meddela att den moderna jiujitsuns fader, Durewallsystemets skapare  och Svenska Jiujitsuförbundets grundare, Kurt Durewall har avlidit. Kurt Durewall avled måndagen den 28 oktober kl. 21:00 efter ett hastigt insjuknande. Saknaden är mycket stor och tankarna går till Marja Durewall-Nilson, Kurts barn och närmast anhöriga.

Det Kurt Durewall lämnar efter sig är ett unikt livsverk och en hel värld som i hans namn vunnit kunskap om minskad kraftanvändning, graderad våldsanvändning, bättre arbetsmiljö och ihållande hälsa.  Mahatma Gandhi sade att fred inte var ett mål utan en väg och på samma sätt målade Kurt Durewall upp att minsta möjliga kraft inte var ett resultat utan en strävan.

Hos honom fanns alltid frågan om ”det går att utföra med ännu mindre kraft” och samtidigt bibehålla eller till och med öka effekten. Det är också det som gör hans metoder för självförsvar så levande. Teknikerna byter ständigt karaktär och för en som vill ha färdiga lösningar är det ibland svårt att hänga med.

Med grund i att jiujitsu är en fråga om ergonomi har Kurt Durewall förändrat synen på kraft- och våldsanvändning för många tusentals människor runt om i världen, både privat och inom yrken som ofta råkar ut för hot och våld men även inom vården och inom materielhantering. 

Han har ofta tagit strid mot allt för förråande och våldsförskönande, farliga och på annat sätt olämpliga tekniker och samtidigt visat hur man med mindre kraft och våld kan nå eftersträvad effekt.

Skydd, balans, rörelse, bestämdhet, mjukhet, hänsyn
“att med
minsta möjliga kraft,
nå största möjliga effekt,
utan att förorsaka

smärta eller skada”

Kurt Durewalls stora passion var att finna metoder för självskydd vilka är realistiska, effektiva och humana. Det tog Kurt Durewall nära 70 år att komma fram till principerna, deras namn och den ordning de ska stå i och det pågår en ständig utveckling för tillämpningen av principerna. Dessa principer står inte för inget våld eller ingen kraft utan för minsta nödvändiga våld och kraft, rätt våld och rätt kraft för situationen och att vid övning träna på att minska kraftanvändningen, öka effekten och att reflektera över den egna attityden till makt-, kraft- och våldsanvändning.

Kurt Durewall blev 89 år.

Text: Erik Lorinder, Ordförande, Svenska Jiujitsuförbundet

Fotnot: Bilden är tagen 2010 i samband med Kampsportsgalan då Kurt Durewall mottog SB&K:s Hederspris inför stående ovationer.

2
8
10