SB&K, ett av förbunden som är nöjda med kampsportslagen


Idag släppte landshövdingen i Örebro län, Rose-Marie Frebran, en analys om effekterna av kampsportslagen. Den visar att de flesta kampsportsförbund är nöjda med den nya lagen och dess tillämpning. Men föreslår också att lagen ska skärpas så att det blir möjligt att besluta om sanktioner för de arrangörer som inte följer uppsatta villkor.

   – Det är en hedervärd redovisning. Vi är överlag nöjda med hur lagen fungerar och dess tillämpning, säger Svenska Budo & Kampsportsförbundets ordförande Stefan Stenudd till budokampsport.se.

10 januari 2014  |  Jonathan Broberg


Idag släppte landshövdingen i Örebro län, Rose-Marie Frebran, en analys om effekterna av kampsportslagen. Den visar att de flesta kampsportsförbund är nöjda med den nya lagen och dess tillämpning. Men föreslår också att lagen ska skärpas så att det blir möjligt att besluta om sanktioner för de arrangörer som inte följer uppsatta villkor.

   – Det är en hedervärd redovisning. Vi är överlag nöjda med hur lagen fungerar och dess tillämpning, säger Svenska Budo & Kampsportsförbundets ordförande Stefan Stenudd till budokampsport.se.

Idag lägger Rose-Marie Frebran, landshövding i Örebro län, fram en analys om effekterna av kampsportslagen, där det visar sig att de allra flesta kampsportsförbund i Sverige är positiva till lagens tillämpning.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet har också deltagit i undersökningen och SB&K sållar sig till dem som ser positivt på lagen.
   – Det gör vi överlag. Lagen har varit en viktig del i att göra kampsporten säkrare för utövarna och vi tycker den har varit så pass bra att vi ställer oss lite frågande till om den inte kan tillämpas på fler idrotter än enbart begränsa sig till kampsport. Utövarnas säkerhet borde rimligen vara det primära målet för alla idrottsförbund.

Regeringen har även tittat lite på att lagen kanske ska kunna bli mer detaljreglerad, men där är Stenudd inte lika positiv.
   – Det är inte regeringen som besitter bäst idrottslig kompetens, det gör vi inom idrotten. Kampsportare har stor respekt för varandra, både i match och i träning. Säkerheten är tidigt utbredd eftersom det är just kampsport. Alla involverade inom kampsporten lägger stor vikt vid säkerhet kring våra idrotter.

“Tännsjös kritik är fördomsfull”
En som däremot inte riktigt håller med i det resonemanget var filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjö, som innan jul riktade skarp kritik mot främst boxning.
   – Men det fanns en svepande argumentering även in mot kampsporten. Jag tycker Tännsjös åsikter var befängda och röjde helt enkelt att mannen har bristande kunskaper om hur kampsporten ser ut. 

Essensen i Tännsjös kritik var att proffsboxning borde förbjudas. Om den inte förbjuds bör utövarna själva betala för skadekostnaderna de ådrar sig.
   – Han må vara filosof, men han filosoferar inte – han agiterar, och det på väldigt tvivelaktiga grunder. Det är alldeles uppenbart att han inte studerat området ordentligt, vilket är märkligt eftersom han arbetar inom det akademiska. Hade han studerat ordentligt hade han sett exempelvis hur skadestatistiken inom kampsporten ser ut. 
   – Det är också märklig argumentation när han menar att kampsportare borde betala vårdkostnader vid skador själva, så att de inte belastar skattebetalarna – men kampsportare är ju också skattebetalare. Det går inte att dela upp individer på det sättet. Han sprider desinformation och det på ett lågt sätt. Hela kritiken är fördomsfull.

Text: Jonathan Broberg

0
0
0