Svenska Kickboxningsförbundet skärper till light kontaktregler

I ett hopp om att ytterligare närma sig de allra främsta nationerna kommer Svenska Kickboxningsförbundet att ändra i reglerverken för light kontakt och kick light.

3 mars 2014  |  Jonathan Broberg

I ett hopp om att ytterligare närma sig de allra främsta nationerna kommer Svenska Kickboxningsförbundet att ändra i reglerverken för light kontakt och kick light.

”Med omedelbar verkan så kommer kontaktgraden att anpassas för att mer likna kontaktgraden så som den är internationellt för att på så sätt kunna konkurrera ännu mer effektivt vid t ex VM/EM. Detta innebär att det kommer att vara tillåtet att träffa med kraft i teknikerna, dock får inte kraften vara så att man medvetet försöker att skada motståndaren. Vi uppmanar även ringdomarna att följa detta direktiv från och med nu.”, skriver förbundet på sin hemsida.

Text: Jonathan Broberg

0
0
0