SB&K behöver arrangörers hjälp att sprida korrekt klubbinformation

Allt fler tävlingar hålls inom svensk kampsport och allt som oftast är klubbars namn involverade i marknadsföringen kring tävlingar. Svenska Budo & Kampsportsförbundet ber om hjälp med att matcharrangörer sprider rätt klubbinformation.
   – Det kan tyckas vara en liten sak, men vi har på senare tid stött på en del komplikationer i felaktig marknadsföring kring klubbars namn, säger förbundsjurist Daniel Norrgård till budokampsport.se.

26 mars 2014  |  Jonathan Broberg

Allt fler tävlingar hålls inom svensk kampsport och allt som oftast är klubbars namn involverade i marknadsföringen kring tävlingar. Svenska Budo & Kampsportsförbundet ber om hjälp med att matcharrangörer sprider rätt klubbinformation.
   – Det kan tyckas vara en liten sak, men vi har på senare tid stött på en del komplikationer i felaktig marknadsföring kring klubbars namn, säger förbundsjurist Daniel Norrgård till budokampsport.se.

Svensk kampsport växer på bredden, toppen och botten. Det arrangeras fler och allt större tävlingar och det finns många intressenter som också följer kampsporten.

I några fall har det inkommit önskemål till Svenska Budo & Kampsportsförbundet om att arrangörer bör använda korrekta föreningsnamnet vid marknadsföring kring eventen.
   – Sanktioner lämnade för tävling inom samtliga tävlingsformer inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet och dess underförbund, är baserat på medlemskap i medlemsföreningar tillhörande förbundet. Som medlem räknas sådan förening som uppfyller förbundets stadgar och vad som i övrigt följer vedertagen föreningspraxis som gäller inom Riksidrottsförbundet.

Vad betyder det rent konkret, Daniel?
    – Formellt är det ytterst föreningarna som har ansvar att använda rätt namn och tydliggöra vilken klubb det handlar om gentemot stadgarna. Det ska framgå vem man har att göra med. Sedan finns det en moralisk aspekt också. Vi har många idrotter och föreningar i förbundet och då är det extra viktigt att korrekt namn och begrepp, som är det föreningsregistrerade, används.

Det har även inkommit, hela vägen upp på RF-nivå, att flertalet klubbar inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet drivs mer utifrån ett företagande perspektiv än ett föreningsdito. Daniel Norrgård förtydligar principen att en individ inte kan ”äga” en förening.
   – Det finns några Specialförbund inom RF där man har stött på denna problematik där föreningarna inte uppfyller de krav det ställs på att vara just förening inom idrottsrörelsen, så det är ingen okänd företeelse. Om det är så att våra föreningar inte uppfyller dessa krav kan det drabba medlemmar väldigt negativt, så vi jobbar stenhårt på att utbilda våra föreningar.

“Ett sätt att hjälpa våra föreningar”
Det var en motion på SB&K:s stämma som snuddade vid just denna problematik, där SB&K har inlett ett arbete med att begära in årsmötesprotokoll av sina föreningar. Något Norrgård också utvecklar.
   – Det handlar också om de nya bestämmelserna från Skatteverket om att föreningar måste ha organisationsnummer och där vet vi att inte alla våra föreningar har hunnit med detta. Så att SB&K vill begära in årsmötesprotokoll från föreningarna är helt enkelt också ett sätt där vi naturligtvis vill hjälpa våra föreningar.

Text: Jonathan Broberg

0
0
0